igra s kockami vpliv igre na otroski razvoj

Kako naj otrok postane uspešen arhitekt? Igra naj se s kockami!

Igra se na prvi vtis zdi le kot zabava, a vedno več raziskav dokazuje, da določena igra še posebno dobro vpliva na kognitivni razvoj.

Raziskava, opravljena na 847 otrocih, med starostjo 4 in 7 let, je dokazala, da imajo otroci, ki se redno igrajo s kockami, sestavljankami in namiznimi igrami, boljše prostorsko zavedanje in orientacijo v prostoru.

V raziskavi so dokazali, da tovrstna igra neposredno vpliva na veščine dojemanja prostora, kar pa je ključna veščina, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju; pa naj gre to za enostavne stvari kot je polnjenje pomivalnega stroja (pa ima marsikdo težave pri tem, kaj ne?), pri parkiranju avtomobila in načrtovanja opreme našega doma.

Vse te veščine so izredno pomembne tudi v poklicnem življenju- še posebno na področju znanosti, tehnike, inženirskih poklicev in matematike.

Raziskava je potekala po metodi merjenja Wechslerjeve lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (oz. Wechsler Preschool and Primary Scalle of Intelligence– okrajšano WPPSI). Test pogosto uporabljajo pri psiholoških pregledih v zdravstvenih domovih, bolnicah, svetovalnih centrih, vrtcih in osnovnih šolah, pri ocenjevanju intelektualne nadarjenosti, spoznavnih razvojnih zaostankov in učnih težav.

Kocke, ki so bile uporabljene,v raziskavi.

Raziskava je bila sestavljena iz dveh delov.

V prvem delu so bili zajeti podatki o starših, njihovim socialno-ekonomskem status ter aktivnostih, ki jih imajo z otroci, v drugi del pa so bili vključeni otroci.

Otrokom so bile na voljo kocke v beli, rdeči in rdeče-bele barvi in naročeno jim je bilo, da so morali sestaviti določene 2D obliko.

Raziskava je potrdila hipotezo, da imajo otroci, ki imajo nižji socialno-ekonomski status, slabše razvite kognitivne spretnosti, še posebno prostorsko dojemanje, zelo pa je velik razkorak med tem, kako pogosto se otrok igra s kockami ali sestavljankami. Otroci, ki se redno igrajo s tovrstnimi igračami (večkrat na teden) so na testu dosegli veliko več točk.

Precej boljši rezultat so dosegli fantje, za katere se je izkazalo, da že sami po sebi izredno radi posežejo po tovrstnih igračah, punčke pa je k tem potrebno nekoliko spodbuditi.

Je danes čas za eno skupno igro?

Celotni izsledki raziskave so bili objavljeni prvič leta 2015 v  Association for Psychological Science.

Nazaj na blog

Pusti komentar